Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Světovláda! Fikce nebo realita?

26. 05. 2017 15:15:41
Téměř vše, co k nám dnes přichází z televize, z novin, z internetu, z rozhlasu, z knih a časopisů je účelově zaměřené na duševní degradaci člověka! Jde o cílenou propagandu, jejímž účelem je vytvoření povrchní a nemyslící bytosti.

Touha po ovládání lidí i území doprovází celé dějiny naší civilizace. V dřívějších dobách k tomu docházelo hrubou silou. Viz například dobyvatelské snahy Alexandra Velikého nebo římské říše. Tyto snahy přetrvávaly v různých formách a podobách až do současnosti. Jejich vrcholem s celkem otevřenými a neskrývanými ambicemi na světovládu byl německý fašismus.

Fašismus pokročil ve svých snahách o ovládání vlastního obyvatelstva dopředu tím, že kromě nezbytné hrubé síly začal masivně využívat i sílu slova - sílu propagandy.

Hitlerovské Německo mělo své ministerstvo propagandy, jehož úkolem bylo cílené a účelové masírování veřejného mínění tak, aby se obyvatelstvo stalo nakloněné režimu a uvěřilo jeho idejím a záměrům. Síla této propagandy dokázala mnohých vyburcovat až k fanatismu. K fanatické víře ve vlastní nadřazenost, na základě které mají právo vládnout méněcenným rasám, nebo k fanatickému přesvědčení v konečné vítězství německých zbraní. Toto jejich přesvědčení bylo například tak velké, že když na začátku roku 1945 již téměř celý svět věděl, že Němci válku prohrají, oni se urputně bránili doufajíc, že se může ještě všechno obrátit.

Hrubou sílu a sílu propagandy využíval i režim komunistický. Prostřednictvím hrubé síly likvidoval své vnitřní odpůrce a prostřednictvím propagandy neustále masíroval společenské povědomí za účelem dosažení poslušnosti režimu.

Fašistická a komunistická propaganda vycházely z principu tisíckrát opakované lži, která se nakonec stává pravdou. A vskutku, v obou zmíněných režimech existovali celé masy lidí, kteří ve své pohodlnosti věci hlouběji nezkoumali a kteří slepě věřili tomu, co se neustále hlásalo. Pod vlivem propagandy se mnozí ztotožnili s předkládanými idejemi až do takové míry, že se stali přesvědčenými fašisty, nebo komunisty. Tisíckrát opakovaná lež, jejíž podstatu z vlastní pohodlnosti nikdy nezkoumali se pro ně opravdu stala pravdou.

Bylo by však nesmírně naivní myslet si, že po pádu fašismu a komunismu ustaly i všechny snahy o ovládání mas a světovládu. Tyto tendence jsou stále živé! Pouze nabyly jinou formu a přizpůsobily se moderním podmínkám. Zdokonalily se a transformovaly se. Dokonce by se dalo říci, že celé dějiny lidstva byly vždy poznamenány pouze hledáním a zdokonalováním snah určité elity o ovládání širokých mas obyvatelstva. Ze začátku se tak dělo bezvýhradně pouze prostřednictvím hrubé síly, zatímco ve dvacátém století k tomu přibylo i spolupůsobení propagandy.

Na konci 20. a začátkem 21. století však došlo k obrovskému pokroku v tom, že stará, dobrá a osvědčená hrubá síla, která se stále efektivně využívá byla přece jen do značné míry nahrazena ovládáním lidí a zemí prostřednictvím síly kapitálu. Čistě ekonomicky!

No a podmínkám moderní doby byla přizpůsobena i propaganda, jejímž úkolem je ovládání mas a manipulace prostřednictvím slova. Maximálně efektivně k tomu byly využity moderní informační technologie. Děje se to tak, že prostřednictvím elektronických a tištěných médií je záměrně šířeno obrovské množství levných, mělkých a povrchních informací, jejichž přemíra má zamezit tomu, aby si člověk v návalu povinnosti a laviny informací našel čas zastavit se a o všem, co se kolem něj děje samostatně přemýšlet. Aby prostě natrvalo zůstal pouze součástí nemyslící masy, která slepě a bez rozmýšlení přijímá to, co se jí zprostředkovává.

Cílem současné formy propagandy je formování nemyslících a konzumnímu způsobu života podrobených bytostí, které takovýto styl života považují za to jediné a nejvyšší, co vůbec existuje a o co třeba usilovat.

Téměř vše, co k nám dnes přichází z televize, z novin, z internetu, z rozhlasu, z knih a časopisů je účelově zaměřené na duševní degradaci člověka! Jde o cílenou propagandu, jejímž účelem je vytvoření prázdné, povrchní, nemyslící a proto snadno ovladatelného bytosti. Bytosti líné myslet. Líné a časem již ani neschopné uvažovat mimo hranice duševního standardu určeného propagandou.

Člověku, který se tomu podvolí a dlouhodobě žije a uvažuje pouze v rámci takto stanoveného duševního obzoru postupně ochabuje jeho schopnost samostatného myšlení. Takový člověk je chycen do osidel. Je zotročen a uvězněn, aniž by musel být zavřený ve vězení. Je totiž zotročen duševně! Zlomen duševně! Je odsouzen stát se pouze slepým konzumentem prázdné konzumní společnosti! Je uvržen do nesvobody tak rafinovaným způsobem, že si celou bídu vlastního zotročení ani neuvědomuje. Ba dokonce v ní nachází zálibu a potěšení!

Současný způsob propagandy učinil z lidských bytostí konzumní živočichy a duševně degradované, nesvobodné masy, které si o sobě myslí, že jsou svobodné. Že jsou svobodné, když sledují stupidní televizní seriály a filmy plné násilí, když hrají počítačové hry a čtou bulvár, když surfují po internetu a hledají stále nové pikantnosti a zajímavosti, když mají neustále sluchátka na uších a poslouchají hudbu a tak dále a tak dále. Toto všechno však není žádná svoboda, ale účelové vymývání mozků! Vymývání mozků za účelem duševní degradace člověka v nemyslící bytost, se kterou se dá snadno manipulovat, ovládat ji a cokoliv jí namluvit.

No a vrcholným produktem tohoto úsilí je člověk, který se na své pravidelné dávce balastu a vymývání mozku stane závislý podobně, jako na drogách a který se sám nenávistně postaví vůči každému, kdo by se mu snažil pomoci. Kdo by se mu snažil otevřít oči a ukázat mu jeho lidsky nedůstojný stav, jakož i způsob, jak se z něj vymanit. O to ale už taková oběť nemá mnohdy vůbec žádný zájem. Naopak, cítí se být ohroženou ze ztráty toho, na co si zvykla. A proto nenávidí každého, kdo by nějakým způsobem sahal na její pohodlí a návyky.

A tak paradoxně otrok útočí vůči tomu, kdo ho chce z jeho zotročení osvobodit. Toto je husarský kousek a vrcholný produkt úspěšného, moderního, propagandistického vymývání mozků.

Neházejte perly sviním, aby se neobrátily proti vám a roztrhaly vás Je nebezpečné mluvit duševně poškozených obětem propagandy konzumismu o jejich zotročení. Mohly by se totiž obrátit vůči vám. Už jim totiž vše vyhovuje tak, jak to je. Už nechtějí více. Už se ani jen ve své mysli nejsou schopni povznést výše, protože myšlení jich bolí a padne jim zatěžko.

A přece! Přece jen má být mluveno o cestě ven z toho marasmu! O cestě ke skutečné důstojnosti, svobodě a velikosti člověka! Je to cesta, směřující k pravým životním hodnotám, které jsou hodnotami ducha! Cesta k nabývání hodnot ducha, jakými jsou spravedlnost, čestnost, ušlechtilost, čistota, lidskost a touha po poznání smyslu života.

Je to cesta, na níž musí mít člověk dost kuráže a odvahy odvrhnout od sebe absolutně všechno, co se příčí těmto hodnotám. Neboť jedině úsilí o tyto hodnoty může dát jeho životu skutečnou velikost a pravou lidskou důstojnost. Jedině nimi se člověk stává opravdu člověkem.

Na zemi totiž nežijeme jen proto, abychom si tu užili kolik se dá, jak se nám to snaží namluvit konzumismus. Náš život na zemi, se vším, co se nám v něm nabízí není hlavním účelem našeho bytí! Není hlavním účelem, ale pouze prostředkem k dosažení tohoto účelu.

Hlavním účelem našeho bytí je dosažení duchovní zralosti! Dosažení vysoké mravní a morální vyspělosti! Tím se pak stáváme způsobilými pro vstup do říše ducha, ze které všechny duchovní hodnoty pramení a pocházejí. Ze které pochází a do které se má vrátit i člověk samotný.

Hodnoty ducha nepocházejí z hmoty! Pocházejí z duchovní říše a proto jsou hmotnosti této země tak cizorodé. Proto lidem, žijícím na zemi padne tak zatěžko usilovat o spravedlnost, čestnost, ušlechtilost, čistotu, lidskost a o poznání smyslu vlastního života. To hmotné jich totiž načisto ovládlo a oni zapomněli, že mají usilovat o duchovní, ze kterého pocházejí a kam by se měli jednoho dne vrátit.

Lidé nežijí správně a jejich bytí na zemi se zredukovalo pouze na užívání si všeho, co se jim nabízí. To se stalo jediným smyslem jejich bytí. Propadli plytkosti, pohodlnosti a lenosti myšlení, protože se ženou pouze za hmotou a penězi. Vysoké duchovní hodnoty, jako jsou spravedlnost, čestnost, ušlechtilost a lidskost pro ně mnoho neznamenají a proto je klidně obcházejí. A nejeví zájem ani o poznávání smyslu vlastního života. Proto se jejich duševní obzor zužuje. Dochází k jejich osobnostní devalvaci a degradaci, až se nakonec stávají jen jakýmisi humanoidními živočichy, podobajícími se člověku, avšak nesmírně daleko vzdálenými tomu, co pojem "člověk" ve skutečnosti znamená.

A pak není divu, že za takovéhoto stavu se vždy najde určitá elita, která z toho těží. Která chce lidi zcela ovládat jako poslušné stádo a která má eminentní zájem, aby byli stále hloupější. Aby je jednou absolutně ovládla a mohla si s nimi dělat, co jen bude chtít.

Svědectvím takových snah o absolutní ovládání lidí je například aféra amerických tajných služeb, které sledují veškerou emailovou komunikaci, nebo své vlastní lidi odposlouchávají doma i v zahraničí. A určitě to bude pokračovat stále dál. Nedávno se například u nás mluvilo o čipování psů. Časem možná přijdou na řadu i lidé.

Kéž by se proto mnohým podařilo pochopit, prohlédnout a uvědomit si hloubku nedůstojného stavu, ve kterém se jako lidé nacházejí a kéž by mnozí našli v sobě sílu překročit svůj vlastní stín, vzepnout se obecné nízkosti prázdného konzumismu a vyšvihnout se k pravému lidství.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š

Autor: Milan Šupa | pátek 26.5.2017 15:15 | karma článku: 27.19 | přečteno: 850x

Další články blogera

Milan Šupa

Demaskování pokrytectví charity, přijímání migrantů a ekologie

Žijeme v době maximálního rozkvětu pokrytectví a tento fakt nebude žádnou novinkou pro nikoho, kdo je jenom trochu vnímavý.

21.11.2017 v 15:15 | Karma článku: 29.01 | Přečteno: 1321 | Diskuse

Milan Šupa

O nízkém dobru humanoidních živočichů a o vysokém dobru pravých lidí

Nízké dobro je dobro egoistické současného typu, zaměřené hlavně na osobní prospěch jednotlivce, který uvažuje pouze v intencích pojmů "já" a "mně".

14.11.2017 v 15:15 | Karma článku: 7.76 | Přečteno: 194 | Diskuse

Milan Šupa

Nedejme sebou manipulovat a nebuďme ovcemi!

Abychom se mohli svobodně rozhodovat, musíme mít objektivní informace. Žel, realita je jiná! V reálném životě je vyvíjena snaha, abychom objektivní informace neměli.

10.11.2017 v 15:15 | Karma článku: 21.99 | Přečteno: 452 | Diskuse

Milan Šupa

Člověče, bez přízně Nejvyššího nejsi ničím!

Ty bláznivý člověče, proč nechceš vítězit? Proč nechceš, aby se ti vše dařilo? Proč nechceš, abys byl šťastný? Proč nechceš, abys prožíval opravdu plnohodnotný život?

7.11.2017 v 15:15 | Karma článku: 8.70 | Přečteno: 238 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Petr Omelka

Gitans - cikáni po francouzsku

"Svoboda je poznaná nutnost," prohlásil kdysi jeden vousatý chlapík. Měl pravdu. Cikáni to ale věděli od nepaměti.

23.11.2017 v 14:03 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 24 | Diskuse

Radka Kielbergerová

Dobrá fotka je ulovením vzácného momentu, co neumře časem (obhajoba vítězného snímku)

Stejně jako to říkáme o dobré reportáži, co vytáhne věc v čase aktuálním na světlo boží, ale dobrá, čtivá a platná obsahem a poselstvím je i za sto let. Jako se zdaří stejné malíři, jako Michelangelův David má v očích odhodlání

23.11.2017 v 13:17 | Karma článku: 9.25 | Přečteno: 189 | Diskuse

Libuse Palkova

Prezident a korupce

Nový prezident je nadějí, že se země konečně zbaví korupce, nezaměstnanosti a chudoby, která je naším současným největším problémem. Tak nějak zní hesla v Zimbabwe vítající nového politika.

23.11.2017 v 11:18 | Karma článku: 7.63 | Přečteno: 381 | Diskuse

Jana Slaninová

Když tě obejme Ježíš

Pršelo, tma houstla a nohy v blátě vázly. Každým krokem, byly boty těžší, obalené návleky z bahnitého jílu. Les divoký, hustý. Nebezpečný. Blesky křižovaly tmu. Sem tam osvítily cestu, abych nespadla do výmolu a nezlomila si nohu.

23.11.2017 v 11:08 | Karma článku: 10.10 | Přečteno: 200 | Diskuse

Jana Henychová

Odřený nárazník - nová praktika zlodějů na řidiče aut?

Ťuk ťuk na okénko u auta... "Paní, máte odřený nárazník!!! Pojďte se podívat!" Pravděpodobně nová praktika zlodějů číhá na důvěřivce...

23.11.2017 v 10:38 | Karma článku: 31.15 | Přečteno: 1394 | Diskuse
Počet článků 629 Celková karma 11.96 Průměrná čtenost 699
Jsem člověk, kterému není lhostejné obecné nepochopení pravého smyslu lidského života na zemi a z tohoto nepochopení pramenící selhávání jak osobních, tak celospolečenských vztahů.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.