Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Duchovno

Milan Šupa

Existuje i smrt duchovního druhu!

Člověk krmí pouze své fyzické tělo a zapomíná na potravu pro svého ducha. Nicméně tak, jakoby bez potravy postupně chřadlo a nakonec zahynulo jeho tělo, musí také bez potravy chřadnout, živořit a nakonec i zahynout jeho duch. Pokud se tak stane, jde o smrt duchovní.

13.2.2015 v 15:52 | Karma článku: 24.17 | Přečteno: 1842 | Diskuse

Milan Šupa

Co všechno dokáže duch člověka?

To, co je v současnosti v lidské společnosti nejvíce preferované je náš rozum a naše rozumové schopnosti. Kromě daru rozumu má však každý člověk i dar ducha. Dar ducha, jehož prostřednictvím jsme schopni navazovat spojení s vyššími, nehmotnými úrovněmi. Prostřednictvím svého ducha, projevujícího se citem tedy dokážeme vnímat vyšší, hmotu přesahující souvislosti bytí, jakož i nezvratnou realitu existence jediného Tvůrce všeho - Boha!

23.1.2015 v 15:30 | Karma článku: 11.50 | Přečteno: 404 | Diskuse

Milan Šupa

Jaká je vševědoucnost Boží?

Je mnohem, mnohem větší, než si člověk vůbec dokáže představit. Neboť my lidé jsme vůči svému Tvůrci tak nesmírně nepatrní, a to i ve svém chápání, že ani ta naše nejvyšší představa o jeho všemohoucnosti nemůže ani jen zdaleka vystihnout velikost skutečné reality. Člověk je totiž pouze člověk, avšak Bůh je Bůh! Člověk je jen tvor, je jen dílem rukou Stvořitele, avšak Stvořitel je Tvůrcem všeho. Je Zdrojem a udržovatelem života a z tohoto důvodu je rozdíl mezi námi a naším Stvořitelem obrovský.

5.1.2015 v 16:00 | Karma článku: 11.41 | Přečteno: 546 | Diskuse

Milan Šupa

Proč nás víc přitahuje zlo?

Na světě je neuvěřitelně mnoho zla a zdá se, že už dokonce převažuje nad dobrem. Je tomu tak proto, že to zlé je pro lidi jaksi přitažlivější než to dobré. Konat zlo je totiž ve skutečnosti jednodušší, pohodlnější a lehčí, než konat dobro. A proto i většina lidí volí tuto jednodušší a pohodlnější cestu, která na ně neklade téměř žádné nároky.

26.12.2014 v 16:00 | Karma článku: 17.04 | Přečteno: 754 | Diskuse

Milan Šupa

Tragické důsledky nezájmu o Boha

Kdo nemá zájem o Stvořitele, o toho nebude mít zájem ani On! Lidé, kteří nemají touhu po Hospodinu, po poznání jeho Vůle, jeho Zákonů a po životě podle nich se takovýmto způsobem sami a z vlastního rozhodnutí od něj odpojují. Pak se i Nejvyšší od nich distancuje, protože to oni sami právě takto chtěli.

8.8.2014 v 15:16 | Karma článku: 8.83 | Přečteno: 688 | Diskuse

Milan Šupa

Důvěřujte Bohu!

Tomu, kdo ve svém životě důvěřuje Nejvyššímu, toho i On sám poctí svojí důvěrou! Toho poctí takovými projevy důvěry, které mu doslova až zázračným způsobem urovnají jeho cesty. I v dnešní době je totiž možné, aby se děly zázraky. Zázraky, o kterých racionální člověk současnosti ani netuší, které vůbec nepovažuje za možné, ba kterým se ve své materialistické nedůvěře v existenci Stvořitele pouze vysmívá. Vysmívá se jim však proto, že nikdy nedůvěřoval Bohu a proto nikdy ve svém životě, ani v té nejmenší míře nepocítil zázračný projev jeho důvěry.

25.7.2014 v 16:10 | Karma článku: 10.01 | Přečteno: 319 | Diskuse

Milan Šupa

Cesta k tajemné hloubce bytí

Život člověka se podobá hladině oceánu. Hladině oceánu, která bývá někdy tichá a klidná, někdy rozčeřená jemnými vlnkami, jindy zase bičovaná deštěm, bouří a obrovskými vlnami. Přesně takovým je i život člověka s jeho klidnými a tichými chvílemi, s jeho obdobími životních vlnobití, či silných bouří.

27.6.2014 v 15:39 | Karma článku: 8.64 | Přečteno: 226 | Diskuse

Milan Šupa

Tajemství skutečné podstaty Stvořitele

Všechno ve stvoření má svou formu. Svou formu má člověk, zvíře, rostlina i kámen. A přesně tak, jak je to zde v hmotnosti, tak je to i v duchovní říši. Ba dokonce i v říši božské mají všechny bytosti tam existující svou formu. Samozřejmě, čím je úroveň vyšší, tím je forma dokonalejší, ušlechtilejší a éteričtější.

20.6.2014 v 16:05 | Karma článku: 8.83 | Přečteno: 404 | Diskuse

Milan Šupa

Strach z posledního soudu

Většina lidí má strach ze své smrti a proto nechtějí o smrti ani slyšet. Mnozí věřící mají strach z posledního soudu a proto také nechtějí o těchto věcech nic slyšet. Avšak naše naivní vyhýbání se nepříjemným skutečnostem nemůže těmto nepříjemným skutečnostem v žádném případě zabránit. Budeme nimi konfrontováni tak či tak, jenomže v případě vyplašeného vyhýbání se jim absolutně nepřipraveni. A to bude jen na naši vlastní škodu, protože jak se říká, štěstí přeje připraveným.

12.6.2014 v 15:39 | Karma článku: 10.73 | Přečteno: 515 | Diskuse

Milan Šupa

Rozum a cit v životě člověka

Člověk, fungující správným způsobem má být člověkem citu. Cit je totiž v lidech to nejvyšší a je hlasem jejich pravé, nejvnitřnější podstaty. Hlasem jejich ducha! Kromě citu však máme k dispozici i rozum, jehož hlavním účelem má být především praktická realizace citových podnětů v hmotnosti.

22.5.2014 v 16:04 | Karma článku: 6.97 | Přečteno: 279 | Diskuse

Milan Šupa

Uvažování o pravosti mariánskych zjevení

Člověk musí být v životě velmi opatrný. Musí být například velmi opatrný při podepisování různých smluv a podrobně si vše prostudovat, aby na to pak těžko nedoplatil. Musí být velmi opatrný při vážných životních rozhodnutích, aby se nerozhodl nesprávné a nezkomplikoval si celou svou existenci. No a ani v duchovní oblasti tomu není jinak. I zde je zapotřebí velká opatrnost, aby člověk nepřijal za své něco, co je nesprávné, nebo dokonce nepravé a nenesl za to pak vážné duchovní důsledky.

29.1.2014 v 15:24 | Karma článku: 9.84 | Přečteno: 628 | Diskuse

Milan Šupa

Životní potřeba svěcení svátečního dne!

Lidé jsou vzdáleni od správného pochopení a tím i od plnění desatera přikázání, protože mají tendenci přizpůsobovat si je své pohodlnosti. A tak je to i s tím třetím, při kterém je většina věřících přesvědčena, že mu dostatečně učinili zadost svou účastí na nedělní pobožnosti.

6.1.2014 v 15:16 | Karma článku: 12.21 | Přečteno: 450 | Diskuse

Milan Šupa

Ako prežiť spojenie so Svetlom

Prežitie spojenia so Svetlom je najmocnejším a najzásadnejším prežitím, ktorého sa môže človeku tu na zemi dostať. Má schopnosť od základov zmeniť celý jeho doterajší život. Existencia Boha, ktorá bola dovtedy vecou viery sa totiž na základe osobného prežitia stáva vecou presvedčenia, pretože potom už človek neverí že je to tak, ale vie, že to je tak!

19.12.2013 v 16:03 | Karma článku: 7.97 | Přečteno: 170 | Diskuse

Milan Šupa

Obhajoba zákona karmy

Každý, kto vysloví slovo karma, znamenajúce odplatu za zlé činy, ktoré sme napáchali v našich minulých životoch sa v kresťanských kruhoch stretne s odmietnutím. Kresťania totiž odmietajú kozmický zákon karmy, na základe ktorého je naše utrpenie nevyhnutným dôsledkom našich vlastných, predchádzajúcich zlých a nesprávnych činov.

27.11.2013 v 10:30 | Karma článku: 8.06 | Přečteno: 258 | Diskuse

Milan Šupa

Pravá viera!

Pravá viera nie je ani katolícka, ani evanjelická, ani islámska, ani budhistická. Kto sa na vec pozerá takýmto spôsobom je na veľkom omyle. Pravosť viery spočíva v pravosti, vážnosti a opravdivosti prístupu človeka k jeho vlastnej viere. Ak k nej pristupuje s plnou vážnosťou, dôslednosťou a poctivosťou, musí ho nakoniec priviesť k Stvoriteľovi, pretože toto je predsa cieľom každej viery.

8.8.2013 v 11:25 | Karma článku: 10.63 | Přečteno: 452 | Diskuse

Milan Šupa

Nešťastie s názvom meditácia

V súčasnosti je veľmi frekventovaným slovo meditácia a spolu s ním i všetky praktiky s týmto pojmom súvisiace. Ide o praktiky, ktorých účelom má byť duchovné pozdvihnutie, transformovanie vedomia, alebo prežívanie spojenia so Stvoriteľom. Žiaľ, vo vzťahu k pojmu meditácia a vo vzťahu k praktikám, ktoré za ňou stoja sa tak v drvivej väčšine vôbec nedeje. Deje sa skôr pravý opak! Namiesto Svetla sa človek spája a viaže s temnotou.

20.6.2013 v 16:45 | Karma článku: 9.25 | Přečteno: 438 | Diskuse

Milan Šupa

Príťažlivosť záhadológie

Na internete existuje veľké množstvo stránok s duchovnou tématikou. Niektoré majú návštevnosť väčšiu, iné menšiu. Tie najvyššie návštevnosti zaznamenávajú zväčša stránky, na ktoré sa veľmi dobre hodí pojem - záhadológia. Ide o prezentovanie rôznych mystických javov a súvislostí, rôznych záhad a vecí tajomných či neznámych. Ide o čítanie zaujímavé, napínavé, ba neraz až mraziace v chrbte. Prevádzkovatelia stránok poskytujú tieto informácie svojim čitateľom mnohokrát v dobrej viere preto, aby mohli rozširovať svoj rozhľad a aby mohli duchovne rásť.

3.6.2013 v 10:18 | Karma článku: 7.83 | Přečteno: 296 | Diskuse

Milan Šupa

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1

Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.

18.4.2013 v 11:35 | Karma článku: 7.07 | Přečteno: 203 | Diskuse

Milan Šupa

Ako správne konať dobro?

Všetko môže byť inak. A všetko aj vskutku inak je! To, čo ľudia považujú za veľké, je v skutočnosti malé a to, čo považujú za hodnotné, je v skutočnosti bez ceny. To, za čím sa toľko naháňajú, nestojí ani zďaleka za takú námahu.

28.3.2013 v 16:30 | Karma článku: 6.48 | Přečteno: 170 | Diskuse

Milan Šupa

Tajomstvo mlčania Stvoriteľa

Celé univerzum je ponorené do mlčania. A z tohto nekonečného mlčania tu a tam povstávajú zvuky, aby napokon opätovne zanikli v mlčaní. I naša planéta sa vznáša v tichu a je tichom obopnutá a obklopená. Veľké mlčanie vládlo na Zemi i vtedy, keď sa na nej objavili prví ľudia. Ľuďom, ktorí chceli prežiť vo vtedajších, neľahkých podmienkach nezostávalo nič iné, ako naladiť sa na okolité mlčanie a stať sa k nemu vnímavými. Prostredníctvom svojho vnímavého pozorovania si napokon začali uvedomovať, že ono veľké ticho sa im predsa len niečím prihovára. Že sa im prihovára určitými, dôsledne fungujúcimi zákonitosťami.

18.2.2013 v 10:29 | Karma článku: 9.64 | Přečteno: 465 | Diskuse
Počet článků 629 Celková karma 11.96 Průměrná čtenost 699
Jsem člověk, kterému není lhostejné obecné nepochopení pravého smyslu lidského života na zemi a z tohoto nepochopení pramenící selhávání jak osobních, tak celospolečenských vztahů.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.