Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Skryté souvislosti

Milan Šupa

Jak se stát dobrým člověkem?

Nedávno jsem byl v kostele a pokud bych měl opravdu stručně shrnout podstatu toho, co jsem se dozvěděl šlo o to, že máme být dobrými lidmi a máme se vyvarovat zla. Je to v zásadě správně a nedá se proti tomu nic namítat, avšak když jsem odešel domů a hlouběji nad vším uvažoval zjistil jsem, že mi v tom přece jen ještě cosi důležitého chybí. A sice, jak se vlastně stát dobrým? Jakým způsobem to provést? Jak k tomu dospět? Jednoduše řečeno, chyběl mi konkrétní, metodický postup, jak ze sebe udělat dobrého člověka, který nekoná špatně.

15.8.2014 v 15:53 | Karma článku: 9.82 | Přečteno: 687 | Diskuse

Milan Šupa

Proč odmítám tykání

I při letmém pohledu na vnější realitu nelze přehlédnout velké množství negativ a zla, které se nachází všude kolem nás v hojné míře a v různých podobách. No a mnohdy je toto zlo velmi rafinovaně maskováno tak, aby na první pohled budilo dojem dobromyslnosti a neškodnosti. Před zlem, které se snaží tvářit jako dobro, jsme však byli varováni již před 2000 lety slovy: Dávejte si pozor na ty, kteří k vám přicházejí jako beránci, ale uvnitř jsou to draví vlci.

7.4.2014 v 16:27 | Karma článku: 13.25 | Přečteno: 2979 | Diskuse

Milan Šupa

Znepokojující výzkumy Benjamina Lieberta

Člověk musí znát sám sebe! Pokud si tu námahu nedá, zůstane navždy ve vleku vlastní pudovosti a to, co nazývá svobodnou vůlí je ve skutečnosti jen prázdné slovo. Svobodná vůle totiž vůbec neznamená dělat si co cheme. Kdo takto uvažuje, pro toho tyto řádky nejsou. Jsou pouze pro ty, kteří se chtějí stát opravdu svobodnými a jsou proto ochotni vyvinout i trochu námahy.

18.3.2014 v 15:56 | Karma článku: 9.11 | Přečteno: 368 | Diskuse

Milan Šupa

Zmatenost pojmů

V dnešní pokřivené době lidé kromě mnoha jiných věcí pokřivily a překroutili význam mnoha slov a pojmů. Proto za těmito pojmy nevnímají a nechápou jejich skutečný význam. Chápou za nimi jen to, co oni sami považují za správné. Takýto přístup však musí mít zákonitě za následek bludné, nesprávné a falešné cesty, kterými musí kráčet všichni ti, kteří následují zkreslené, pokřivené a nesprávné významy pojmů. Všichni ti, kteří si nedali námahu pochopit, co tyto pojmy ve skutečnosti znamenají a jaké cesty jim ukazují.

11.3.2014 v 15:50 | Karma článku: 7.22 | Přečteno: 347 | Diskuse

Milan Šupa

Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!

Je až zarážajúce, ako ľudia nie sú schopní rozpoznávať a doceňovať obrovský význam malých vecí. Vecí obyčajných, všedných a každodenných, v ktorých prostej samozrejmosti skutočnú veľkosť nikto nehľadá. Avšak ak človek nie je schopný, nerozpoznáva, nedoceňuje a nevyužíva veľkosť malých vecí, potom nikdy nevykoná nič skutočne veľkého. Potom napokon aj on sám zostane navždy malým a na jeho konaní, ale aj na jeho myslení spočinie pečať malosti. Pečať ľudskej malosti, prameniaca z neschopnosti poznávať veci skutočne veľké a tým byť neschopným naozaj veľké veci uskutočňovať.

13.12.2013 v 10:54 | Karma článku: 7.90 | Přečteno: 160 | Diskuse

Milan Šupa

Ako myšlienky určujú náš osud

Málokto dokáže pripustiť, že by myslenie, že by spôsob nášho myslenia mohol mať nejaký zásadný vplyv na formovanie nášho budúceho osudu. Ale opak je pravdou! Pozrime sa na konkrétnu situáciu zo školského prostredia, v ktorej sa to mimoriadne nápadne prejavuje. Pri maturitných, alebo hocijakých iných skúškach zásadného významu sa totiž často stáva, že dobrí žiaci si vytiahnu práve tú otázku, ktorú nevedia, kým zase tí menej snaživí práve tú jedinú otázku, ktorú ovládajú. Nie je to náhoda, ale je za tým určitá zákonitosť.

22.8.2013 v 16:07 | Karma článku: 7.11 | Přečteno: 211 | Diskuse

Milan Šupa

Možné príčiny homosexuality 2

Vo svojom predchádzajúcom článku o homosexualite som hovoril o tom, že homosexuál môže byť ženský duch, nachádzajúci sa v mužskom tele. Obdržal som však reakciu čitateľa ktorý tvrdí, a ja s ním súhlasím, že by bolo zavádzajúce, keby každý homosexuál videl ako príčinu svojich problémov skutočnosť, že je ženským duchom v mužskom tele. Nemusí to byť totiž vždy tak. Môže ísť aj o mužského ducha v mužskom tele, ktorého pud ho ťahá k osobám rovnakého pohlavia. Duch v tele je teda správny, nesprávne je ale zachvievanie pudu.

29.7.2013 v 11:21 | Karma článku: 8.14 | Přečteno: 426 | Diskuse

Milan Šupa

Ľudia stojaci pod zvieraťom

Človek dneška zaostal za svojim vývojom. Zaostal vo svojom skutočnom vývoji, ktorým ani zďaleka nie je technický pokrok, či úroveň vzdelanosti, ako sa vo všeobecnosti myslí. Znie to neuveriteľne, ale človek dneška, onen prehnane sebavedomý a moderný človek sa vo svojom skutočnom vývoji nachádza pod úrovňou zvieraťa. Pod úrovňou zvierat a ostatného prírodného sveta, ktorý sa na rozdiel od sveta ľudského vyvíjal správne.

27.5.2013 v 10:22 | Karma článku: 5.95 | Přečteno: 213 | Diskuse

Milan Šupa

Mušľa

Na morskej pláži sa pomaličky pohyboval starý muž. Opatrne našľapoval, opieral sa o palicu a každú chvíľu sa ohýbal. Vyberal niečo z piesku a hádzal to do mora. Okolo išla mladá dvojica. Držali sa za ruky a so záujmom starčeka pozorovali.

4.5.2013 v 10:29 | Karma článku: 12.98 | Přečteno: 284 | Diskuse

Milan Šupa

Lidský talent

V současnosti se více než kdykoliv předtím hovoří o talentovaných lidech a jejich rozličných výkonech, vzbuzujících vlnu všeobecného nadšení a neobvyklé pozornosti. Společnost je tím doslova poblouzněna, a to až do takové míry, že si v tomto poblouznění úplně přestává uvědomovat přítomnost těch jednotlivců, jejichž životní úsilí má pro skutečné povznesení lidského společenství podstatný přínos. A to ať již se jedná o přínos v oblasti medicíny, kultury nebo veřejného života.

4.3.2013 v 18:22 | Karma článku: 7.28 | Přečteno: 248 | Diskuse

Milan Šupa

Kto sú najdôležitejší ľudia na svete?

Ešte existujú ľudia, ktorí držia našu zem. Bez nich by sa už dávno všetko zrútilo. Nie je ich veľa, ale je šťastím pre svet, že sú. Kto je to? Kto k nim patrí?

29.8.2012 v 15:32 | Karma článku: 8.86 | Přečteno: 732 | Diskuse

Milan Šupa

Prečo nevíťazí dobro nad zlom?

Na svete sú tisíce dobrých ľudí, ktorí sa snažia bojovať za dobro a proti mnohorakým prejavom zla. Sú ľudia, bojujúci za práva zvierat a proti ich týraniu. Zelení bojujú za ochranu prírody. Bojuje sa proti fajčeniu a drogám. Bojuje sa proti mafii a korupcii. Bojuje sa proti chudobe a terorizmu a tak ďalej a tak ďalej.

16.7.2012 v 19:29 | Karma článku: 11.10 | Přečteno: 1033 | Diskuse

Milan Šupa

Prečo nič správne nechápeme?

Je možné hrabať vodu hrabľami? Je možné použiť motorový čln na premiestňovanie púšťou? Úsmevná predstava, že? A predsa až takto smiešne to vyzerá s ľudstvom v jeho chápaní skutočnej reality a zásadných súvislostí života. A to preto, lebo svoje základné danosti a predpoklady, konkrétne svoj cit a rozum používa nesprávnym spôsobom.

18.6.2012 v 18:21 | Karma článku: 20.77 | Přečteno: 1198 | Diskuse

Milan Šupa

Bojím sa že je to duch! Pomôžte mi!

V poslednej dobe mávam taký divný pocit: keď niekde idem pripadá mi, ako keby išiel niekto za mnou, ale keď sa otočím, nikto tam nie je. Na dedine, kde bývam, máme dopravnú značku, pri ktorej kedysi niekto zomrel. Keď okolo nej idem začne sa klepať, hoci nie je vôbec nijaký vietor. Pomôžte mi! Bojím sa! Neviem či je to duch, alebo či som sa zbláznila. A keby to bol duch, čo mám robiť? (Petra, 12 rokov)

11.6.2012 v 19:13 | Karma článku: 9.71 | Přečteno: 511 | Diskuse

Milan Šupa

Hmota! Známa i neznáma!

Napriek tomu, že žijeme v hmotnom svete, poznávame ho iba z jednej tretiny. A žiaľ, aj toto naše tretinové poznávanie je vo veľkej miere deštruktívneho charakteru. Namáhavo a kŕčovito v ňom usilujeme v smere zdola nahor a doslova ho z hmoty vydobýjame. A zašlo to až tak ďaleko, že sme sa detinsky začali zahrávať so silami, o ktorých účinkoch nemáme ani len potuchy.

14.5.2012 v 17:48 | Karma článku: 7.26 | Přečteno: 626 | Diskuse

Milan Šupa

Čo je vlastne dobro?

Jednou zo základných vlastností človeka je, že musí neustále niečo chcieť. Človek nie je schopný ani na okamžik zastaviť vlastné chcenie, pretože je k nemu tlačený vyššou silou, ktorá prúdi univerzom. Je to neviditeľná, neutrálna sila, prúdiaca zhora, ktorá núti všetko živé do neustáleho pohybu. Do pohybu telesného, ako i duševného. Táto neutrálna sila pôsobí samozrejme aj na človeka, ktorý z hľadiska duševného, musí pod jej tlakom neustále niečo chcieť.

23.4.2012 v 11:44 | Karma článku: 7.26 | Přečteno: 635 | Diskuse

Milan Šupa

Tajomstvo ľudského mozgu

Je zvláštne, že ľudstvo, a to i pri dnešnom vývoji, sa doposiaľ nenaučilo a takmer vôbec nedokáže využívať jednu z najvyšších a najdokonalejších funkcií svojho mozgu. Ide o epifýzu, nazývanú aj šišinka mozgová.

22.3.2012 v 11:22 | Karma článku: 8.55 | Přečteno: 448 | Diskuse

Milan Šupa

Poučenie z pádu Atlantídy

Pred mnohými stáročiami existovala ríša zvaná Atlantída. Od ostatného sveta bola zo všetkých strán oddelená oceánom, čo malo za následok jej určitú prirodzenú izoláciu. Atlantída teda žila svojim vlastným životom, ktorý sa vyznačoval mimoriadne hlbokým prienikom do poznania tajomstiev prírody.

14.11.2011 v 18:24 | Karma článku: 9.58 | Přečteno: 735 | Diskuse

Milan Šupa

Každý si všetko odpyká!

Aj vy si tak ako mnohí iní myslíte, že si človek môže robiť v podstate beztrestne čo chce ak je natoľko „šikovný“, že ho pritom neprichytia? Ak sa dokáže vyhnúť tomu, aby bol postihnutý súčasnými zákonmi? Myslíte si, že ak je človek obdarený dostatočnou mierou takejto „šikovnosti“ môže naozaj beztrestne klamať, podvádzať, kradnúť, jednať nečestne, byť nespravodlivý a zlý voči iným ľuďom?

25.7.2011 v 19:14 | Karma článku: 9.86 | Přečteno: 647 | Diskuse

Milan Šupa

Vyvracanie ateistických téz – evolúcia

Evolučná teória patrí k jedným zo základných pilierov, o ktoré sa opiera ateistický svetonázor a materialistický pohľad na svet. Je však paradoxné, že práve hlboké pochopenie podstaty evolučného procesu potvrdzuje existenciu Vyššej Inteligencie, ktorou bol tento proces riadený.

12.5.2011 v 19:17 | Karma článku: 11.53 | Přečteno: 1413 | Diskuse
Počet článků 629 Celková karma 11.96 Průměrná čtenost 699
Jsem člověk, kterému není lhostejné obecné nepochopení pravého smyslu lidského života na zemi a z tohoto nepochopení pramenící selhávání jak osobních, tak celospolečenských vztahů.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.