Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Omezenost bytosti zvané člověk!

4. 07. 2017 15:15:01
Omezenost ve vnímání nemůže mít za následek nic jiného, než člověka omezeného. Omezence! Omezence se všemi důsledky, které z jeho omezení vyplývají a které jeho omezenost automaticky produkuje a přináší.

Člověk se sám, dobrovolně, svobodně a ze svého vlastního rozhodnutí omezil ve vnímání reality. Rozhodl se totiž nevnímat ji celou, ale jen její část. Tuto část považuje za celek. Mimo toho pro něj nic dalšího neexistuje. A všechno jeho myšlení a uvažování, všechny jeho závěry a rozhodnutí které činí, celá jeho životní orientace stojí na tomto nesprávném základě.

O čem to vlastně mluvíme? Přece o materialismu! O tom, že všechno myšlení, vnitřní prožívání, uvažování a samozřejmě i konání lidí je zaměřeno pouze a jedině na hmotnou realitu. Je to totiž to jediné, co podle nich existuje, co má nějakou cenu a co je hodné námahy a snažení.

Rodina, práce, odpočinek, zájmy a koníčky, těchto pár okruhů rozvinutých do milionů jednotlivostí tvoří středobod životního úsilí většiny lidí této země. Všichni společně to nazývají reálným životem a v jejich myšlení, cítění a snažení není už místa absolutně pro nic, co by nějakým způsobem vybočovalo z rámce tohoto, takzvaného reálného života. A pokud na něco takového narazí, není to podle nich vůbec hodné pozornosti, zájmu a už vůbec ne nějakého snažení.

A je zarážející, že podobný přístup k životu můžeme vidět také u těch, kteří se považují za věřící, čili lidí akceptujících fakt, že by mohlo existovat ještě i něco jiného, než viditelná a hmotná realita. I oni ve většině případů vůbec nijak nevybočují z obecného rámce absolutního připoutání ke hmotné realitě.

Většina věřících je totiž přesně stejných, jakými jsou materialisté, protože přesně stejné je jejich myšlení, uvažování, jednání i snažení. Vůbec ničím se neliší! Možná snad jen svou vírou, že existuje i něco jiného, než to hmotné. Ale tím to pro ně hasne, protože z tohoto nejistého tušení nevyvozují pro sebe a pro svůj způsob života žádné důsledky. Žijí, myslí, uvažují a jednají přesně stejně, jako všichni ostatní. Celý svět proto klidně lze nazvat materialistickým. Materialisticky omezeným!

Zkusme si nyní představit hustou mlhu s viditelností dvacet až třicet metrů. Pro silniční provoz to znamená velké nebezpečí a proto musí být odpovídajícím způsobem snížena rychlost.

A teď si zkusme představit, že bychom v takové husté mlze žili trvale. Že bychom se do takového stavu narodili a nikdy v životě bychom jiným způsobem neviděli. Viděli bychom vždy jen dvacet až třicet metrů před sebe, přičemž bychom neměli ani ponětí o tom, co se skrývá za touto hranicí. Je zcela pochopitelné, že tomuto dlouhotrvajícímu omezení bychom se plně přizpůsobili a stalo by se pro nás ve všem směrodatným. I naše myšlení a uvažování by se zcela logicky pohybovalo pouze v hranicích tohoto omezení.

No a přesně takto žije většina lidí s jejich duševním obzorem, schopným vnímat pouze hmotnou realitu. Toto omezené vnímání reality přijali jako to jediné, co existuje a bezvýhradně se tomu ve všem přizpůsobili. Není ničeho v jejich myšlení a snažení, co by tuto hranici překračovalo. A tak žije lidstvo jako v husté mlze, s možností maximálního rozsahu vnímání v onom pomyslném rozmezí dvacet až třicet metrů.

A teď si představme viditelnost během jasného, slunečného letního dne, kdy se krajina rozprostírá až do téměř nekonečné dálky a my vše vidíme jasně a zřetelně.

Rozdíl je nesrovnatelný! Tento rozdíl je rozdílem mezi plnohodnotností vnímání reality ve srovnání s omezeností vnímání a vidění v husté mlze.

Materialista nevnímá život plnohodnotně a plnokrevně! Vnímá a vidí jen jeho hmotnou realitu a považuje ji za realitu jedinou. Není schopen vytušit, vycítit a uvědomit si, že za ní je ještě realita jiná, jemnější a že obě tyto reality společně tvoří jeden nedílný a vzájemně propojený celek. Že obě tyto reality tvoří jedinou pravou a skutečnou realitu.

Obrazně vyjádřeno, materialista jedná a myslí v rozmezí vlastního vědomí v rozsahu dvacet až třicet metrů. Jedině to, co se nachází v těchto hranicích považuje za rozhodující. Toto je však důvod, proč nejednou koná sobecky, chamtivě, bezohledně, nečistě a nespravedlivě, jen aby dosáhl své hmotné cíle, které považuje za nejpodstatnější. Vždyť přece podle něj člověk žije jen jednou a musí si užít života plnými doušky.

Právě takto jednají tisíce lidí a způsobují si tím vzájemně mnoho utrpení, přičemž drancují a devastují celou zem. Jednají tak však jedině kvůli své omezenosti. Kdyby totiž měli širší duševní rozhled, kdyby ve svém myšlení a jednání zohledňovali velkou, celkovou a skutečnou realitu, zahrnující v sobě to, co je hmotné i to, co je jemnějšího charakteru, pak by muselo být všechno jejich jednání úplně jiné. Pak by nemohli činit, mluvit, ba ani myslet tak, jak to klidně dělají dnes.

Pak by totiž velmi dobře věděli, že za všechno, co člověk vykoná jej čeká spravedlivá odplata a že pokud se tato odplata nedostaví hned teď v tomto hmotném životě, zcela určitě se dostaví potom, v oné jemnější realitě bytí. Tisíce věcí by člověk nemohl dělat tak, jak je dělá teď, kdyby si byl vědom této skutečnosti. Nemohl by tak činit, protože by věděl, že spravedlivá odplata jej nemine. A to ani tehdy, kdyby se jí zde na zemi dokázal šikovně vyhnout. Ano, jedině omezenost ve vnímání skutečné reality dovoluje lidem jednat bezohledně, sobecky, nespravedlivě, nečestně a nečistě.

Svým vlastním, omezeným zredukováním vnímání pouze na hmotné však lidé nedokáží popřít realitu skutečnou. Celkovou realitu, v níž existuje bezpodmínečná Spravedlnost, jejíž účinky se nevyhnutelně naplní buď ještě zde na zemi, a pokud ne tady, tak potom určitě tam, v jemnější úrovni bytí, jejíž existenci nezvratně poznáme po své smrti.

Kdo se snaží konat dobro, kdo usiluje o spravedlnost a čestnost, ten se nemusí ničeho obávat. Kdo však kvůli dosažení hmotných cílů, které považuje za jediné a prvořadé popírá dobro, čestnost a spravedlnost, toho lze považovat za chudáka, jednajícího takovýmto způsobem jedině z titulu vlastní omezenosti. Z omezenosti, neschopné jej však uchránit před neblahými důsledky, které bude mít jeho jednání a které bude muset sklidit z hlediska kontextu celkové reality bytí.

Člověče, nebuď omezencem! Neprožívej celý svůj život jako v husté mlze, s hranicemi svého vědomí v pomyslném rozmezí dvaceti až třiceti metrů. Snaž se vytušit, pochopit a proniknout do poznání jemnější reality bytí, aby se ti otevřely oči a ty jsi uviděl věci takové, jaké opravdu jsou. Aby si uviděl nádhernou, sluneční a dokonale krásnou, skutečnou realitu bytí, v níž vítězí dobro, spravedlnost, čestnost a ušlechtilost a ve které bude bito a nakonec i definitivně zničeno vše nedobré, nespravedlivé, nečestné a nízké.

Pamatuj člověče, že se budeš muset zodpovídat za každý svůj čin! Tady, nebo tam! A ne jen za každý čin, ale i za každé slovo! Ba i za každou myšlenku! Neboť existuje jen jedno velké, celistvé bytí, v němž vládne Pravěčná Spravedlnost. Pokud si myslel, mluvil a jednal nedobře, její odplata tě zaručeně dostihne! Buď již zde, nebo potom tam! Nemysli si, že této Spravedlnosti je možné nějakým způsobem šikovně uniknout. To je iluze a klam! Iluze a klam vyplývající z tvé vlastní omezenosti! Iluze a klam, které se ti jednou mohou velmi trpce vymstít!

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š

Autor: Milan Šupa | úterý 4.7.2017 15:15 | karma článku: 8.40 | přečteno: 371x

Další články blogera

Milan Šupa

Neštěstí zvané rozum!

V nadřazení rozumu nad cit tkví ve skutečnosti všechno zlo, napáchané na této zemi! Je to také cesta ke zničení celé naší civilizace.

22.9.2017 v 15:15 | Karma článku: 5.82 | Přečteno: 190 | Diskuse

Milan Šupa

Holá pravda o válečných štváčích! Netušíte, kdo všechno mezi ně patří

Když se v naší současnosti zcela vážně hovoří o válce mocností a když se na ni intenzivně připravuje, o čem to svědčí?

19.9.2017 v 15:15 | Karma článku: 17.36 | Přečteno: 909 | Diskuse

Milan Šupa

Co všechno se skrývá za vulgárním způsobem řeči?

Lidskou řečí se dostává na povrch skrytá, vnitřní podstata člověka! Řeč a slovní projev proto nelze vnímat jako samostatně stojící jednotku, ale jako vnější projev něčeho, co je skryto hlouběji pod povrchem.

15.9.2017 v 15:15 | Karma článku: 15.47 | Přečteno: 615 | Diskuse

Milan Šupa

Příznivci Slovanů neodsuzujte křesťanství! Slovanským národům tím jenom škodíte!

Existují lidé, kteří jsou velkými příznivci Slovanů a slovanství v jeho nejautentičtější podobě, se kterou je neoddělitelně spojeno naše původní, dávné duchovno. Žel, mnoho z nich má však jednu neblahou vlastnost.

12.9.2017 v 15:15 | Karma článku: 12.54 | Přečteno: 474 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Jana Slaninová

Bůh je Láska a Láska je Bůh

Bůh! Říkali, že trestá. Že nemá slitování. "Boj se, když nečiníš dle Jeho vůle." Děsil mě. Šokoval lačností po krvi nepřátel. Ale byl to správný výklad? Je Bůh skutečně krvechtivý a nemilosrdný?

24.9.2017 v 20:50 | Karma článku: 9.55 | Přečteno: 169 | Diskuse

Štěpánka Semecká

Píseň o byrokracii

Další nedělní večer vám netradičně zpříjemním svým krátkým básnickým zamyšlením o tom, jak je to vlastně v té společnosti úředníků s rovností a svorností.

24.9.2017 v 20:23 | Karma článku: 5.26 | Přečteno: 127 | Diskuse

Libuse Palkova

Blondýnky

Blondýnky jsou častým terčem vtipů a středem pozornosti, ať právem či neprávem. V následujícím seznamu knih, nemůžeme proto vynechat nic z toho, co se traduje o mýtu krásné, povrchní a naivní svůdnice.

24.9.2017 v 20:16 | Karma článku: 7.02 | Přečteno: 298 | Diskuse

Kateřina Horáková

Detoxikace zvenku

Další ze skvělých tianďáckých věcí, které jsem vyzkoušela, jsou detoxikační bylinné náplasti. Při svém zhýralém způsobu života jsem se rozhodla pro očistu...

24.9.2017 v 19:09 | Karma článku: 6.64 | Přečteno: 203 | Diskuse

Martina Studzinská

Třída all inclusiv

...aneb malé "třídní foto", tedy popis toho, co musí český učitel v průměrné třídě zvládnout za dopoledne. Připočtěme k tomu dvě až tři hodiny odpoledne u počítače nad administrativní prací a pár hodin týdně na schůzích.

24.9.2017 v 17:23 | Karma článku: 23.56 | Přečteno: 768 | Diskuse
Počet článků 614 Celková karma 12.61 Průměrná čtenost 704
Jsem člověk, kterému není lhostejné obecné nepochopení pravého smyslu lidského života na zemi a z tohoto nepochopení pramenící selhávání jak osobních, tak celospolečenských vztahů.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.