Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jak dojít ke spojení se Světlem?

27. 06. 2017 15:15:47
Prožití spojení se Světlem je nejmocnějším a nejzásadnějším prožitkem, kterého se může člověku zde na zemi dostat. Má schopnost od základů změnit celý jeho dosavadní život.

Existence Boha, která byla do té doby věcí víry se totiž na základě osobního prožitku stává věcí přesvědčení, protože pak již člověk nevěří, že je to tak, ale ví, že to je tak!

Není slov, kterými by se dal adekvátně vyjádřit a popsat moment dotyku duše člověka s nádherou vyzařování Světla všemohoucího Boha. O Bohu samotném zde řeč není a ani být nemůže! On totiž trůní v člověku nikdy nedosažitelných výšinách. A z Jeho jsoucnosti září Světlo, ze kterého vše vzniklo a vše je jím udržováno.

Spojení může člověk navázat jedině s odleskem záře tohoto Světla. Může ji vnímat, zakusit a zažít. A kdyby to mělo trvat třeba jen zlomek sekundy, těžko popsatelná velkolepost tohoto prožitku se stává podnětem k zásadní přeměně jeho života.

No a my si nyní zkusme něco říci o dvou způsobech, kterými se lze k takovému prožitku dopracovat.

První způsob můžeme nazvat způsobem šokovým a druhý způsob způsobem evolučním, čili cestou postupného vývoje.

K tomu prvnímu dochází v hraničních situacích a v zlomových životních momentech. Typickým příkladem je autonehoda, nebo jiný těžký úraz, jehož prostřednictvím se člověk ocitá ve stavu klinické smrti a v něm přežívá spojení se Světlem. Prožívá určitý druh spojení s přiměřeně odstupňovanou silou vyzařování Světla. Vidí různé světlé bytosti, mluví s nimi, nazývaje je podle druhu svého vyznání různými jmény, avšak důsledek takové zkušenosti bývá ve většině případů vždy tentýž. Po opětovném návratu do fyzického těla nastává v jeho životě absolutní hodnotový obrat. Zásadní obrat k hodnotám, jakými jsou vstřícnost a ohleduplnost vůči ostatním, ušlechtilost, čestnost, spravedlnost a dobro. Člověk totiž poznává, že právě v tomto spočívá pravá cena jeho bytí a že hodnoty, kterým lidé holdují dnes nemají z vyššího hlediska téměř žádnou cenu. Že majetky, peníze, moc, sláva, požitky a radovánky, kterým mnozí zde na zemi obětují všechno své snažení jsou hodnotami druhořadými. Poznává, že skutečnými a pravými, naše fyzické bytí přesahujícími hodnotami je lidskost, spravedlnost, čestnost, ušlechtilost a dobro.

Ne tedy mít, ale být! Ne tedy mít, vlastnit a užívat si, ale být dobrým, spravedlivým a ušlechtilým! Jedině v tomto spočívá skutečná hodnota, kterou si hluboce uvědomuje člověk na základě svého osobního prožití spojení se Světlem.

S tím Světlem, v jehož záři se jednou ocitne každá lidská duše, aby se před ním odpovídala ze všech svých činů. A ne jen ze svých činů, ale i ze svých slov a myšlenek. V hrůze a úleku bude pak stát člověk před jasem Světla, vědom si toho, že prožil svůj život v honbě za hodnotami, které v živé a mocné realitě tohoto Světla nic neznamenají.

A ještě jedno si ze sebou odnášejí všichni ti, kteří prožili setkání se Světlem během klinické smrti. Přestávají mít strach ze smrti. Z vlastního prožití již totiž vědí, že je tam, na druhém břehu čeká Světlá záře, vstříc které budou moci radostně kráčet, pokud svůj život naplnili hodnotami dobra, cti, ušlechtilosti, spravedlnosti a lidskosti.

A oni budou moci jít vstříc Světlu! Stále blíže k jásavé nádheře jeho záře! Před něčím takovým bledne jakékoliv bohatství a jakákoli rozkoš tohoto světa. A proto ten, kdo něco takového prožije, naplňuje svůj život již jen světlými hodnotami ušlechtilosti a dobra.

Takový je tedy šokový způsob osobního prožití spojení se Světlem. Z jeho popisu je jasné, že většina lidí nemůže jít touto cestou a že tento způsob zůstává řízením osudu vyhrazen pouze určitému malému procentu populace.

Většina lidí musí a má kráčet k tomuto prožití způsobem evolučním. Způsobem postupného vývoje. Je to cesta, spočívající v uvědomění si skutečných a pravých hodnot a v podřízení svého života těmto hodnotám. Spočívá v úsilí o lidskost, vstřícnost, nezištnost, čestnost, ušlechtilost, spravedlnost a dobro. Spočívá v poznání, že právě toto jsou hodnoty, jejichž získávání musí být prvořadé, zatímco vše ostatní musí být až na druhém místě.

Člověk může usilovat i o majetek, i o peníze, může si dopřát radostí a požitků, avšak nikdy je nesmí dosahovat na úkor poctivosti, čestnosti, ušlechtilosti, lidskosti a spravedlnosti.

Dodržování této zásady musí stát vždy na prvním městě a až pak může následovat všechno ostatní.

Pokud člověk takto žije, evolučním způsobem, čili cestou postupného duchovního vývoje kráčí vstříc prožití spojení se Světlem. Člověk se totiž tímto způsobem života stává vnitřně stále více světlejším a tím i Světlu stejnorodějším, až nakonec, když ve svém snažení nepoleví a bude jej rozvíjet ke stále vyšší dokonalosti, dostane se mu velké odměny. Již zde na zemi mu bude dovoleno zažít spojení s nádherou Světla Nejvyššího! Bude mu dovoleno dotknout se jej, vnímat jej, okusit jej a vytušit jej!

Tehdy pochopí, že jeho úsilí o vysoké hodnoty bylo správné a jeho odhodlání žít takto i nadále ještě vzroste. Poté, prostřednictvím vlastního prožití také pozná, že Bůh opravdu existuje a že již jenom slabý odlesk zářivého Světla jeho nádhery dokáže natrvalo naplnit lidskou duši blažeností. V takovém člověku vzplane touha sloužit Světlu navždy svým dobrým, spravedlivým a ušlechtilým životem. Touha kráčet mu vstříc žitím života naplněného světlými hodnotami. Touha radostně kráčet vstříc záři Světla nejsvětější nádhery Stvořitele.

Není většího štěstí, blaženosti a naplnění! Neboť vskutku, lidé této země ani netuší, co Bůh nachystal pro ty, kteří jej milují. Pro ty, jejichž život byl naplněn snahou o vysoké, světlé a vznešené hodnoty.

Toto je cesta předurčena všem lidem naší země! Cesta ke štěstí, blaženosti a naplnění! Na každém z nás zůstává, zda se po ní vydá. Zda bude kráčet již tady na zemi a pak automaticky i po odchodu z této země vstříc Světlu, nebo přežije svůj život pouze v naplňování pozemských cílů a hodnot, Světlu vzdálených.

Od hodnotového systému každého člověka záleží, co se s ním stane po smrti. Pouze na něm záleží, zda jeho další cesta bude cestou vstříc nádheře Světla, nebo naopak, zda v záři Světla pozná své vlastní odsouzení. Odsouzení bytosti, pro kterou skutečné, světlé, nadčasové a fyzické bytí vysoce přesahující hodnoty nic neznamenaly. Bytosti, která uznávala hodnoty zcela jiného druhu a tím se sama vzdálila Světlu a vynesla nad sebou rozsudek duchovní smrti.

Neboť Světlo nikoho nesoudí a neodsuzuje! Na to je příliš vznešené! Soudí a odsuzuje se pouze člověk sám, protože on sám se dobrovolně a na základě své svobodné vůle odvrací od Světla a přiklání k temnotě, která je jeho opakem.

Zůstává tedy jenom čistě na nás, co se svým pozemským životem i s celým svým bytím uděláme a kam jej nasměrujeme. Zůstává pouze na nás, zda jej naplníme Světlem, nebo temnotou.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š

Autor: Milan Šupa | úterý 27.6.2017 15:15 | karma článku: 9.75 | přečteno: 252x

Další články blogera

Milan Šupa

Neštěstí zvané rozum!

V nadřazení rozumu nad cit tkví ve skutečnosti všechno zlo, napáchané na této zemi! Je to také cesta ke zničení celé naší civilizace.

22.9.2017 v 15:15 | Karma článku: 5.82 | Přečteno: 190 | Diskuse

Milan Šupa

Holá pravda o válečných štváčích! Netušíte, kdo všechno mezi ně patří

Když se v naší současnosti zcela vážně hovoří o válce mocností a když se na ni intenzivně připravuje, o čem to svědčí?

19.9.2017 v 15:15 | Karma článku: 17.36 | Přečteno: 909 | Diskuse

Milan Šupa

Co všechno se skrývá za vulgárním způsobem řeči?

Lidskou řečí se dostává na povrch skrytá, vnitřní podstata člověka! Řeč a slovní projev proto nelze vnímat jako samostatně stojící jednotku, ale jako vnější projev něčeho, co je skryto hlouběji pod povrchem.

15.9.2017 v 15:15 | Karma článku: 15.47 | Přečteno: 615 | Diskuse

Milan Šupa

Příznivci Slovanů neodsuzujte křesťanství! Slovanským národům tím jenom škodíte!

Existují lidé, kteří jsou velkými příznivci Slovanů a slovanství v jeho nejautentičtější podobě, se kterou je neoddělitelně spojeno naše původní, dávné duchovno. Žel, mnoho z nich má však jednu neblahou vlastnost.

12.9.2017 v 15:15 | Karma článku: 12.54 | Přečteno: 474 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Jana Slaninová

Bůh je Láska a Láska je Bůh

Bůh! Říkali, že trestá. Že nemá slitování. "Boj se, když nečiníš dle Jeho vůle." Děsil mě. Šokoval lačností po krvi nepřátel. Ale byl to správný výklad? Je Bůh skutečně krvechtivý a nemilosrdný?

24.9.2017 v 20:50 | Karma článku: 9.55 | Přečteno: 169 | Diskuse

Štěpánka Semecká

Píseň o byrokracii

Další nedělní večer vám netradičně zpříjemním svým krátkým básnickým zamyšlením o tom, jak je to vlastně v té společnosti úředníků s rovností a svorností.

24.9.2017 v 20:23 | Karma článku: 5.26 | Přečteno: 127 | Diskuse

Libuse Palkova

Blondýnky

Blondýnky jsou častým terčem vtipů a středem pozornosti, ať právem či neprávem. V následujícím seznamu knih, nemůžeme proto vynechat nic z toho, co se traduje o mýtu krásné, povrchní a naivní svůdnice.

24.9.2017 v 20:16 | Karma článku: 7.02 | Přečteno: 299 | Diskuse

Kateřina Horáková

Detoxikace zvenku

Další ze skvělých tianďáckých věcí, které jsem vyzkoušela, jsou detoxikační bylinné náplasti. Při svém zhýralém způsobu života jsem se rozhodla pro očistu...

24.9.2017 v 19:09 | Karma článku: 6.64 | Přečteno: 204 | Diskuse

Martina Studzinská

Třída all inclusiv

...aneb malé "třídní foto", tedy popis toho, co musí český učitel v průměrné třídě zvládnout za dopoledne. Připočtěme k tomu dvě až tři hodiny odpoledne u počítače nad administrativní prací a pár hodin týdně na schůzích.

24.9.2017 v 17:23 | Karma článku: 23.71 | Přečteno: 768 | Diskuse
Počet článků 614 Celková karma 12.61 Průměrná čtenost 704
Jsem člověk, kterému není lhostejné obecné nepochopení pravého smyslu lidského života na zemi a z tohoto nepochopení pramenící selhávání jak osobních, tak celospolečenských vztahů.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.